Djeca su glavni faktor i njihova suradnja s roditeljima u svim segmentima rada

Djeca bi trebala pomagati roditeljima, baki/deki u poboljšanju kućnog budžeta, i to će biti glavna preokupacija rada.

Family Club, besplatna registracija:

REGISTRACIJA  

Besplatna registracija za dobivanje besplatnih Bitcoina, gdje dijete/unuk može pomoći kod odrađivanja zadataka, a kasnije kroz Family Team ga nagraditi.

BESPLATAN BITCOIN

Foundation Humanitarian FOR You

Pojašnjenje obiteljskog/porodičnog/family teama

  1. Dijete 1             10% HP         10 H         10 H         10 H         10 H
  2. Dijete 2            10% HP         10 H         10 H         10 H         10 H
  3. Dijete 3            10% HP         10 H         10 H         10 H         10 H
  4. Dijete 4            10% HP         10 H         10 H         10 H         10 H
  5. Dijete 5            10% HP         10 H         10 H         10 H         100 H
  6. Majka/Baka    10% HP         10 H         10 H         100 H
  7. Otac/Deka      10% HP         10 H         100 H

Netko od članova tko je na oca upisan 100 H

HP (humanitarni prilog) se raspoređuje u 7 dubina i beskonačnu širinu.

Mogućnost besplatnog uplaćivanja registracijom na besplatno rudarenje Bitcoina na freebitco.in, pa se referalni dio u visini 50% na mjesečnoj razini uplaćuje kao HP (humanitarni prilog)

Besplatnom registracijom na Humanitarian se automatski postaje član gore navedenog kluba, te se postaje PASIVNI član.

AKTIVNIM i SUPERAKTIVNIM članom se postaje besplatnom registracijom jer se 50% referalnog priliva Bitcoina pripisuje u HP (humanitarni prilog) u Vašem web uredu, te je uz depozit novčanik potrebno poslati i vaš ID koji samom registracijom u Family Club dobijate kako bi na mjesečnoja razini znali kome pripisati 50% referalnog priliva (nešto novo u humanitarnom radu, besplatna registracija, besplatno zarađivanje Bitcoina, te bolje pozicioniranje na RANG LISTI Family Club-a na osnovu pripisanog HP – humanitarnog priloga, pa samim time mogućnost dodatnog nagrađivanja najboljim HUMANITARCIMA).